Το Ξενοδοχείο

 

Ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ ΜΗΤΕ 10 41 Κ 12 1Κ 01378 0 0